Breakfast with the President

Photos by Khadijatou Allagouma